Jednotný vizuální styl nemocnic

Zadavatel:
Nemocnice Zlínského kraje

Základní variantou logotypu je symbol čtyř čtverců, které dohromady spojuje bílý nemocniční kříž. Obsahem vizuálního sdělení je idea propojení Zlínského kraje a Krajské nemocnice T. Bati, a. s., jejichž společným úsilím je pomoc pacientům, záchrana života a zdraví. Mírně zaoblené rohy čtverců mají vzbuzovat pocit bezpečí a odkazovat na vstřícnost při poskytování zdravotní péče. Jejich symbolika koresponduje s prvky loga Zlínského kraje, které je taktéž tvořeno čtyřmi čtverci.