Design & programování webu

Zadavatel:
Univerzita Palackého v Olomouci

Grafické práce:
Grafický návrh internetové prezentace

Zpracování:
Programování a implementace webu do redakčního systému HTML5 + PHP. Správa MySQL databáze.